Tenornyckelharpa Peder Källman 2000/Hedinmodell

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17