Träffas efter överenskommelse.

Under en tid framöver tas reparationer emot endast i begränsad omfattning.

 Violin byggd av Peder Källman 2013.